Liburnia riviera hoteli d.d.
(LRH)
Dodaj na monitor Napravi Alarm Bilješke (0) Bilješke (0)
LRH Bilješke
Spremljeno
3080.00
+60.00
+1.99%
ZSE 17 Rujan Kraj Dana HRK
June 2020 - June 2019
Prethodni Periodi   |   Sljedeći Periodi
Format (Kvartalno, Godišnje, itd.)
Novčani Tok - Operativni (Kvartalno) 2020-062020-032019-122019-092019-06
Dobit Prije Poreza-75.88M-39.07M13.25M44.92M-24.25M
Amortizacija53.43M26.72M103.35M76.28M48.83M
(Povećanje) / Smanjenje Zaliha-475.65K-304.65K-548.39K-985.04K-2.41M
(Povećanje) / Smanjenje Potraživanja-2.86M-4.67M-4.81M-2.48M-7.60M
Povećanje / (Smanjenje) Kratkoročnih Obveza13.24M4.17M1.81M18.62M40.68M
Plaćene Kamate0.000.000.000.000.00
Plaćeni Porezi0.000.000.000.000.00
Ostale Poslovne Aktivnosti3.41M-2.31M-457.27K0.000.00
Novac iz Poslovnih Aktivnosti-9.78M-16.11M111.63M133.67M53.17M
Novčani Tok - Investicijski (Kvartalno) 2020-062020-032019-122019-092019-06
Promjene Dugotrajne Materijalne i Nematerijalne Imovine-37.24M-10.36M-206.16M-205.01M-174.69M
Primici od Prodaje Dugotrajne Imovine0.00135.52K135.52K132.90K132.07K
Izdaci za Nabavu Dugotrajne Imovine-37.24M-10.50M-206.29M-205.15M-174.82M
Promjene u Dugoročnim Ulaganjima2.03K32.24K37.91M268.83K254.48K
Ostale Investicijske Aktivnosti0.000.000.000.000.00
Novac iz Investicijskih Aktivnosti-37.24M-10.33M-168.25M-204.74M-174.43M
Novčani Tok - Financijski (Kvartalno) 2020-062020-032019-122019-092019-06
Plaćene Dividende0.000.000.000.000.00
Novac od (Otplate) Duga37.53M18.65M69.48M95.54M95.54M
Novac od Izdavanja Financijskih Instrumenata0.000.000.000.000.00
Financijski Najmovi0.000.000.000.000.00
Otkup Vlastitih Dionica0.000.000.000.000.00
Ostale Financijske Aktivnosti0.000.000.0037.50M37.50M
Novac iz Financijskih Aktivnosti37.53M18.65M69.48M133.04M133.04M
Promjene Novčanih Sredstava (Kvartalno) 2020-062020-032019-122019-092019-06
Ukupni Novčani Tok-9.49M-7.79M12.86M61.96M11.78M
contact
Kontakt
Kontaktirajte Nas
Imate pitanje ili komentar? Voljeli bi čuti od Vas. Pošaljite nam poruku i odgovoriti ćemo što je prije moguće.
Vaša poruka je poslana uspješno. Hvala.
Žao nam je, došlo je do greške pri slanju poruke. Molimo pokušajte ponovno.