Đuro Đaković Grupa d.d.
(DDJH)
Dodaj na monitor Napravi Alarm Bilješke (0) Bilješke (0)
DDJH Bilješke
Spremljeno
3.72
-0.10
-2.62%
ZSE 28 Listopad Kraj Dana HRK

Đuro Đaković Grupa d.d. Price / Sales: Potrebna Prijava

Pretraži financijske pokazatelje
Odaberi
Kategorija
Račun Dobiti i Gubitka
Financijski Položaj
Novčani Tok
Valuacija
Izvedba Dionice
Učinkovitost Upravljanja
Likvidnost i Solventnost
Karakteristike Društva
Dividende i Dionice
Pokazatelj
Prihod
Prihod od Prodaje
Operativni Troškovi
Troškovi Roba i Usluga
Prodaja; Administracija & Opći Troškovi
Amortizacija
Operativna Dobit
Financijski Prihod
Trošak Kamata
Dobit prije Poreza
Porez na Dobit
Manjinski Interes
Neto Dobit
EBITDA
EBIT
Dobit po Dionici
Novac & Novčani Ekvivalenti
Novac
Novčani Ekvivalenti
Potraživanja
Potraživanja od Kupaca
Zalihe
Ukupna Kratkoročna Imovina
Nekretnine; Postrojenja & Oprema
Dugoročna Ulaganja
Dugoročni Vrijednosni Papiri
Dugoročna Potraživanja
Ulaganja u Povezana Društva
Goodwill
Odgođena Porezna Imovina
Ukupna Dugoročna Imovina
Ukupna Imovina
Izvanbilančne Stavke
Temeljni Kapital
Zadržana Dobit
Rezerve i Ostali Kapital
Vlastite Dionice
Manjinski Interes
Dionički Kapital
Dugoročna Rezerviranja
Dugoročni Dug
Odgođena Porezna Obveza
Ukupne Dugoročne Obveze
Kratkoročni Dug
Obveze prema Dobavljačima
Obveze za Poreze
Prihodi Budućeg Razdoblja
Ukupne Kratkoročne Obveze
Ukupne Obveze & Kapital
Ukupni Dug
Ukupne Obveze
Knjigovodstvena Vrijednost po Dionici
(Povećanje) / Smanjenje Zaliha
(Povećanje) / Smanjenje Potraživanja
Povećanje / (Smanjenje) Kratkoročnih Obveza
Novac iz Poslovnih Aktivnosti
Promjene Dugotrajne Materijalne i Nematerijalne Imovine
Primici od Prodaje Dugotrajne Imovine
Izdaci za Nabavu Dugotrajne Imovine
Promjene u Dugoročnim Ulaganjima
Novac iz Investicijskih Aktivnosti
Plaćene Dividende
Novac od (Otplate) Duga
Novac od Izdavanja Financijskih Instrumenata
Financijski Najmovi
Otkup Vlastitih Dionica
Novac iz Financijskih Aktivnosti
Ukupni Novčani Tok
Price / Earnings
Price / Book
Price / Sales
Price / Cash Flow
Prinos od Zarada
EV / Prihod
EV / EBITDA
EV / EBIT
Tržišna Kapitalizacija
Vrijednost Društva (EV)
1 Mjesec Cjenovni Povrat
3 Mjeseca Cjenovni Povrat
6 Mjeseci Cjenovni Povrat
1 Godina Cjenovni Povrat
3 Godine Cjenovni Povrat
5 Godina Cjenovni Povrat
10 Godina Cjenovni Povrat
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat
1 Mjesec Ukupni Povrat
3 Mjeseca Ukupni Povrat
6 Mjeseci Ukupni Povrat
1 Godina Ukupni Povrat
3 Godine Ukupni Povrat
5 Godina Ukupni Povrat
10 Godina Ukupni Povrat
Početak Godine do Danas Ukupni Povrat
Cijena
Promet
1 Godina Prosječni Dnevni Promet
Beta
Iskorištenost Imovine
Obrtaj Potraživanja
Dani Vezivanja Kupaca
Obrtaj Zaliha
Dani Vezivanja Zaliha
Obrtaj Obveza prema Dobavljačima
Dani Vezivanja Dobavljača
Novčani Jaz
Povrat na Imovinu
Povrat na Kapital
EBITDA Marža
EBIT Marža
Neto Profitna Marža
Altman Z-score
Tekući Omjer
Omjer Duga i Kapitala
Neto Dug / EBITDA
Slobodni Novčani Tok
Pokriće Kamata
Broj Zaposlenih
Prihod po Zaposlenom
Neto Dobit po Zaposlenom
Dividenda
Dividendi Prinos
Omjer Isplate
Ukupan Broj Dionica
Izdane Dionice
Vlastite Dionice
Detalji
Odaberi Razdoblje
Odaberi Razdoblje
Odaberi Razdoblje
Odaberi Razdoblje
Đuro Đaković Grupa d.d. Price / Sales Graf
Đuro Đaković Grupa d.d. Povijesni Price / Sales Podaci
Podaci za Odabrani Raspon
28 Lis, 2020Potrebna Prijava
26 Lis, 2020Potrebna Prijava
22 Lis, 2020Potrebna Prijava
21 Lis, 2020Potrebna Prijava
20 Lis, 2020Potrebna Prijava
19 Lis, 2020Potrebna Prijava
16 Lis, 2020Potrebna Prijava
15 Lis, 2020Potrebna Prijava
14 Lis, 2020Potrebna Prijava
13 Lis, 2020Potrebna Prijava
 
Oct 12, 2020 Potrebna Prijava
Oct 09, 2020 Potrebna Prijava
Oct 08, 2020 Potrebna Prijava
Oct 07, 2020 Potrebna Prijava
Oct 06, 2020 Potrebna Prijava
Oct 05, 2020 Potrebna Prijava
Oct 02, 2020 Potrebna Prijava
Oct 01, 2020 Potrebna Prijava
Sep 30, 2020 Potrebna Prijava
Sep 29, 2020 Potrebna Prijava
DDJH Usporedive Price / Sales Uredi
Uredi DDJH Usporedive
Najviše 5 usporedivih društava
1 VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
DDJH Price / Sales Raspon, Zadnjih 5 Godina
O Pokazatelju Price / Sales
contact
Kontakt
Kontaktirajte Nas
Imate pitanje ili komentar? Voljeli bi čuti od Vas. Pošaljite nam poruku i odgovoriti ćemo što je prije moguće.
Vaša poruka je poslana uspješno. Hvala.
Žao nam je, došlo je do greške pri slanju poruke. Molimo pokušajte ponovno.